Icelos Eickenrode 9de op Jumping Amsterdam

Op de Diamond Edition van Jumping Amsterdam mocht Knegt's Icelos Eickenrode van start in het M-springen met zijn amazone Journey van Eerd. De combinatie wist eerder die winter een startplaats voor dit prestigieuze evenement in de wacht te slepen. Een mooie foutloze ronde in de indrukwekkende entourage was een knappe prestatie van de jeugdige amazone en nog maar zes jaar oude Icelos, ook de barrage wist het duo goed door te komen. Het resultaat was een eervolle 9de positie in een sterk deelnemersveld!

Icelos is een zoon van Dakar VDL uit onze merrie Eline H (Indoctro x Corrado I). Als veulen verkreeg hij een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo en werd hij geselecteerd voor Veulenveiling Midden-Nederland, alwaar familie van Eerd hem aankocht. 

 


At the Diamond Edition of Jumping Amsterdam, Knegt's Icelos Eickenrode made an appearance in the 1.20m class with his rider Journey van Eerd. The combination obtained a ticket to this prestigious event earlier this winter. A lovely clear round and solid jump-off in the impressive surrounding is quite an accomplishment for the youthful rider and only six year old Icelos. The result was an honourable 9th position in a strong and large field of competitors. 

We bred Icelos out of Dakar VDL and our mare Eline H (Indoctro x Corrado I). As a foal he received an invitation for the National Foal Championships in Ermelo and he was selected for the Dutch Top Foals auction, where he was acquired by family Van Eerd.